Ukrainian Catholic Church of the Assumption Cemetery, Fords, Middlesex County, NJ - U .. V


 • Uhouse, Olga ~~ 1912 - 1986   Tombstone Photograph   Tombstone Photograph

 • Uhouse, Stephen ~~ 1909 - 1982   Tombstone Photograph   Tombstone Photograph

 • Urban, Kenneth J. ~~ Nov 4, 1946 - Dec 6, 1969   Tombstone Photograph

 • Urban, Mary ~~ 1926 -   Tombstone Photograph

 • Urban, Michael W. (Vet. US Navy WWII) ~~ 1918 - 1999   Tombstone Photograph

 • Uszcz, Mary Bednarczyk ~~ 1879 - 1951   Tombstone Photograph

 • Vaneschak, Olga K. ~~ Nov 26, 1918 - Nov 7, 1995   Tombstone Photograph

 • Vatral, John (PFC US Army WWII) ~~ Apr 24, 1918 - Jan 27, 1977   Tombstone Photograph   Military Marker Photograph

 • Vatral, Mary ~~ 1885 - 1968   Tombstone Photograph

 • Vatral, Michael ~~ 1919 - 1993   Tombstone Photograph

 • Vatral, Stephen ~~ 1914 - 1931   Tombstone Photograph

 • Vatral, Theodore ~~ 1882 - 1931   Tombstone Photograph

 • Vig, Barbara ~~ 1947 - 1980   Tombstone Photograph

 • Voloshin, Catherine ~~ 1884 - 1946   Tombstone Photograph

 • Voloshin, Harry ~~ 1878 - 1948   Tombstone Photograph

 • Voloshin, Joseph ~~ 1908 - 1947   Tombstone Photograph