Kentucky Obituaries - Kentucky Irish American - February 16, 1901

RECENT DEATHS.

  • Mrs. Mary Egan

  • Mrs. Mary O'Leary

  • Mrs. Winifred Welsh

     

    Source: Kentucky Irish American, February 16, 1901