Canton, Ohio 1914 City Directory - J Surnames

Click on page number to view actual publication

Page #Description / Surnames in order they appear, not necessarily in alphabetical order
page 455Jack
page 456Jack, Jackman, Jackomo, Jackson
page 457Jackson, Jacob, Jacobi, Jacobs
page 458Jacobs, Jacobsen, Jacoby, Jacot, Jacquette, Jaffe, Jagan, Jagelski, Jahant, Jahn, James
page 459James, Jameson, Jamison, Janavits, Janecek, Janacek, Janson, Jarlund, Jarrett, Jarvis, Jaudon, Java, Javda, Jay, Jeannero, Jeannin, Jeffers, Jeffery, Jeffrey, Jelfs, Jelicek, Jenet, Jenkins
page 460Jenkins, Jennetta, Jennings, Jennitti, Jensen, Jenson, Jermy, Jerome, Jervis, Jestenik, Jewell, Jewett, Jila, Jinnette, Jinnetti, Jlicasi, Jobe, Jacoby, Joe
page 461Johanning, Johansen, John, Johns, Johnson
page 462Johnson
page 463Johnson, Johnston, Johnstone, Joliat, Joliet, Jones
page 464Jones
page 465Jones
page 466Jones, Jordan, Joseph, Jovinco, Judd, Jueneman, Juergens, Julian, Julien, Julius, Junginger, Junk, Jury
page 467Justice, Justus, Juttner